17.04.14

HATED LOVE

tumblr
... a předtím tu bylo něco, co lidi nenáviděli ještě víc. Počkat, nic takového tady není. Všechno, co bylo in do dnešní doby, byla přípravka, boot fashion camp, adaptace. Pak ale přišla léčba šokem. Když půjdete od doktora, nezapomeňte mu vzít náhradní bačkory. Teď vážně, miluješ/nenávidíš - nic mezi tím. Je to skoro jako s tvarůžkama (ne?). Ať už naskočíte na palubu nebo na záchránný člun, je rozdíl úmysl (viz výše) a tragédie (jako třeba v tomto případě). Přežili jste harémové kalhoty, přežijete tohle. Nebo ne?

* ... and there was something worse before. Wait, there is no such a thing. Everything that was trendy 'till now was a prep school, boot fashion camp, adaptation. Then, the shock treatment has come. When you leave your doctor, don't forget to steal his scuffs. Frankly, love it or hate it - nothing between. It's almost like marmite, isn't it. Either you decide to board or jump into the lifeboat, there is a difference between intention (above) or tragedy (over here). You survived ultra baggy pants, you will survive this as well. Am I wrong?